Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 39 (juni 2018) nr. 2

03 Redactioneel

05 De lerarenopleiding: een analyse van bestaande governancemodellen
Bruno Broucker, Gertjan Muyters en Kristof De Witte

17 Toekomstgericht onderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs
Jarise Kaskens, Erna van Koeven, Job Morsink, Marlies Wolters en Hans Drost

31 Diversiteit op de pabo
Anne Vermijs, Gerda Geerdink, Rob Hölsgens, Ninouk Voortjes en Fedor de Beer

47 Slagen lerarenopleiders erin hun vakgebied actueel te houden? En zo ja, hoe doen zij dat dan?
Ellie Coumans en Quinta Kools

59 Co-design van online lesmateriaal vakdidactiek voor de lerarenopleiding: proces en product
Theo van den Bogaart, Paul Drijvers en Jos Tolboom

69 Van een positieve praktijkervaring naar een leerervaring
Judith Stappers, Mieke van Hout, Tom Adams en Bob Koster

83 Hoe leren leidende lerarenopleiders? – Expertiseontwikkeling in een projectgroep die leiding geeft aan een complex regionaal onderwijsinnovatieproject
Jurriën Dengerink en Anja Swennen

95 Boekenrubriek

101 Over de auteurs