Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 38 (maart 2017) nr. 1

03 Redactioneel

Onderzoek

05 Leren begeleiden van pabostudenten bij het formuleren van onderzoeksvragen
Loes van Wessum, Marc Vrakking, Annemarie van der Waarde & Gerrit Jan Kootstra

17 Worstelen met rekenen-wiskunde in het vierde jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs
Gerard Boersma & Ronald Keyzer

29 De beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIO
Tom Adams & Marcel van der Klink

43 Flexibele leertrajecten – uitdaging voor de lerarenopleiding
Wouter Smets & Katrien Struyven

55 Het meten van studentpercepties van formatief evalueren
Sandra Broers, Jos Castelijns & Desiree Joosten-ten Brinke

71 Het begeleiden van praktijkonderzoek in een professionaliseringstraject
Yvonne Leeman, Arjan Dieleman, Janneke van der Steen, Fedor de Beer & Kariene Mittendorff

Good Practice
69 Wetenschaps-, wiskunde-, informatica- en techniekleraren begeleiden tot STEM-leraren – Ontwikkeling van een didactiektraject voor de Bachelor Secundair Onderwijs in Vlaanderen
Nele Vandamme & Heleen Bossuyt

95 Boekenrubriek

99 Over de auteurs