Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 37 (september 2016) nr. 3

03 Redactioneel

Bijdragen:
05 Onderzoek: Internationaal benchmarken: drie leraren opleidingen leren van elkaar – Een voorbeeld van kwaliteitszorg ondersteunt door onderlinge vergelijking
Hilde Meysman, André Vyt, Marlies Rijbroek & Lex Stomp

19 Good Practice: Gastvrij ontvangen
Erica Stedenburg & Ina ter Avest

27 Onderzoek: Wiskunde valide getoetst? – De digitale landelijke kennistoets wiskunde van de tweedegraads lerarenopleiding vergeleken met instituutstentamens
Paul Drijvers, Hendrik Straat & Saskia Wools

39 Good Practice: Samen onderzoeken en onderwijsontwerper – Een kijkje in de praktijk van twee Research & Designgroepen
Mariska Jansen, Marian van Popla & Emile van Laar

43 Onderzoek: Verschillen tussen pabo studenten in interesse, motivatie, ambitie en denkstijlen
Jan Kaldeway, Christine de Heer & Annelize van Tilburg

55 Good Practice: Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan!
Bob Koster, Quinten Kools & Mieke Lunenberg

61 Good Practice: Een kijkkader voor schriftelijke feedback
Mirjam Snel, Erna Siegers & Frans Prins

65 Good Practice: Een uitdagende opleidingscontext voor rekenen-wiskunde
Vahap Duman & Ronald Keijzer

73 Good Practice: Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek
Vincent Klabbers

79 Nieuwe aanpak/methodiek: Genredidactiek bij de tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis
Terence Honing, Hans Sulthuis, Toos Kruithof & Annemarie Speetjens

93 Boekenrubriek

97 Over de auteurs