Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 37 (maart 2016), nr. 1

03 Redactioneel

05 Beschouwing
Hanna Westbroek & Anna Kaal
Leren onderzoeken in de eerstegraads lerarenopleiding

15 Praktijkvoorbeeld
Indra Beunckens, Liesbeth Dierckx & Greet Van Doren
SCHADUW-stage: lerarenopleiders leren over diversiteit in de klas

21 Onderzoek
Judith Stappers & Bob Koster
Intervisiebijeenkomsten op de werkplek: een meerwaarde voor de professionele identiteit?

33 Onderzoek
Roos van Diepe, Jeannette Geldens & Theo Wubbels
Spanningen in de professionele identiteit ervaren door eerstejaars aanstaande leraren en de relatie met hun leerlingen: is er een verband?

45 Onderzoek
Wouter Cools, Inge Placklé & Wil Meeus
De lerende lerarenopleider. Onderzoek naar de professionalisering van lerarenopleiders in Vlaanderen

61 Onderzoek
Deeviet Caelen, Magda Mommaerts, Iris Vansteelandt & Ingeborg Landuyt
“Ik lees totaal niet graag boeken…Ik luister liever naar audiobooks in de auto.” – Hoe staat het met de leesattitude van studenten in de lerarenopleiding?

73 Praktijkvoorbeeld
Ronald Keijzer
Het veranderen van de cesuur voor de instaptoets rekenen-wiskunde

79 Onderzoek
Piety Runhaar, Judith Gulikers & Ank Hendricks
Teken je ideale leraar! Ontwikkelingen in de preofessionele identiteit van leraren in beeld brengen

93 Boekenrubriek

103 Over de auteurs