Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 37 (juni 2016), nr. 2

03 Redactioneel

Bijdragen:
05 Onderzoek: Toekomstgericht onderwijs: hoe denken studenten van de lerarenopleiding daarover?
Tine Béneker, Rob van den Boorn, Gijs van Gaans & Kees Hamers, Hans Palings & Tim Simonse

19 Nieuwe aanpakken/methodieken: Algemeen vormende vakken in het beroepsonderwijs: verbindingen met het opleiden voor een beroep
Caroline van Leeuwen, Liesbeth Baartman & Elly de Bruijn

29 Onderzoek: Het afstudeeronderzoek als boundary-object – Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan school ontwikkeling
Marco Snoek, Judith Bekebrede, Fadie Hanna, Theun Creton & hester Edzes

43 Onderzoek: De *Masterclass ‘Leraren opleiders Onderzoeksvaardig!’ Ontwikkeling, organisatie een onderzoek naar een professionaliseringstraject voor lerarenopleiders
Hanne Tack & Ruben Vanderlinde

55 *Masterclass Praktijkvoorbeeld 1: Gewoon leraar of toch leraar van leraren?! – deelnemersperspectief
Sofie Vyncke

59 *Masterclass Praktijkvoorbeeld 2: Een praktijkonderzoek naar één-op-één communicatie met leerlingen – deelnemersperspectief
Jan Strybol & Joris Pauwels

63 *Masterclass Praktijkvoorbeeld 3: balanceren tussen spanningsvelden – begeleidersperspectief
Joke Hurtekant & Joris Pauwels

67 *Masterclass Praktijkvoorbeeld 4: ontwikkelen van onderzoeksculturen in de lerarenopleidingen – perspectief leidinggevenden
Hilde Meysman & Griet Mathieu

71 Nieuwe aanpakken/methodieken: Leerwensen formuleren en reflectie – Een manier om persoonlijke professionele ontwikkeling te stimuleren
Peter Ruit

81 Onderzoek: Begeleiding van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase
Emmy Vrieling, Sjef Stijne, Eric Besselink, Gerdo Velthorst & Nancy van Manen

91 Boekenrubriek

101 Over de auteurs