Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 37 (december 2016) nr. 4

Themanummer: Lerarenopleiders: identiteit en context

03 Waarom de context waarin dat gebeurt ertoe doet

09 De lerarenopleider en zijn identiteit-in-context
Rudy Vandamme

23 Leraren opleiden in brede leergemeenschappen
Jan Marten Praamsma

27 Het is de werkomgeving en je bent het zelf
Yvette Ten Barge

31Beroepsidentificatie & func. autonomie in de academische lerarenopleiding. Evident of toch niet?
Wil Meeus, Paul Janssenswillen, Mathea Simons, Wouter Schelfhout, Tom F.H. Smits, Ellen Vandervieren & Rianne Pinxten

65 Opinie: De lerarenopleider als geëngageerde professional
Saskia Vandeputte

68 Column: Een orkest van lerarenopleiders
Joke Kiewiet-Kester

71 Leraren passen geen kennis toe
Wouter Pols

81 Boekenrubriek

83 Over de auteurs

85 Jaarinhoud 37ste jaargang