Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (september 2015) nr. 3

03 Redactioneel

05 The demands, challenges and expectations of teacher education
John Loughran

17 Binnenklasdifferentiatie in het curriculum van de lerarenopleiding: hardnekkige misvattingen wegwerken
Lynn Anthonissen, Karin Goosen, Sunna Lenaerts, Pieter-Jan Schittecat, Tom F.H. Smits en Els Tanghe

29 Passend Onderwijs? Passend Opleiden!
Erica de Bruïne, Janneke Franssens, Robert Jansen en Dolf van Veen

41 De vakspecifieke benadering van taalgericht onderwijs
Marlies de Groot en Laura Punt

45 Leren voor biodiversiteit: een taak voor de lerarenopleiding
Catherine Roden, Els Knaepen en Els Huygens

57 Eerstejaarsstudenten onderzoekend laten leren in hun onderwijspraktijk: kunnen ze dat wel?
Annette Lievaart en Bob Koster

67 Proeven van de lerarenopleiding: een instapmodule als smaakmaker voor zij-instromers
Marlies Baeten, Stephen Hargreaves en Wil Meeus

79 Een onderzoekende houding bij pabostudenten
Femke Timmermans, Gerda Geerdink, Petri Willems en Marijke Gommers