Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (maart 2015) nr. 1

03 Redactioneel

05 De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders
Lijne Vloeberghs, Martijn Willemse, Erica de Bruïne en Sofie van Eynde

17 Selecteren op geschiktheid voor leraarsberoep
Roeland van der Rijst, Marco Snoek en Jan van Driel

29 ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’
Bob Koster, Tine Béneker, Quinta Kools en Desirée Joosten-ten Brinke

43 Peerfeedback bij praktijkonderzoek
Rianne van Kemenade-de Pooter en Mirjam Wouters-van Tilburg

53 De opbrengsten van geïntegreerd wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs
Symen van der Zee, Martine Gijsel en Jannet Doppenberg

65 Opleidersprofessionaliteit: de relatie tussen de positionering van lerarenopleiders en hun opleidingspraktijk
Eline Vanassche en Geert Kelchtermans

77 Praten over onderwijs met behulp van een gespreksprotocol in een leergemeenschap
Ellen Aanen-Zilvold, Jacquelien Bulterman-Bos en Christine de Heer-Booij

89 Boekenrubriek

97 Over de auteurs