Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (december 2015), nr. 4

3 Redactioneel

5 Condities voor de succesvolle implementatie van leergemeenschappen: de casus van Teacher educator Design Teams voor ICT-integratie
Heleen Becuwe, Natalie Pareja Roblin, Johan van Braak, Jo TOndeur, Els Castelein en Jeroen Thys

17 Ontdekkend & Waarderend leren in professionele leergemeenschappen
Helma de Keijzer, Ritie van Rooijen en Piet Vogel

23 Professionele leergemeenschappen in scholen: een kwestie van eigenaarschap en professionele ruimte
Harmen Schaap en Elly de Bruijn

41 Collectief leren in grote of kleine teams…?
Wyb Schuit

47 Leren en helpen leren in professionele leergemeenschappen: een LOEP-casus
Eline Vanassche en Geert Kelchtermans

60 De beroepsgroep als professionele leergemeenschap [Column]
Joke Kiewiet-Kester

63 Vakdidactische leergemeenschappen, een antwoord op professionaliseringsbehoeften bij leraren voortgezet onderwijs? De rol van de procescoach
Wouter Schelfhout, Kristien Bruggeman en Mie Bruyninckx

83 Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap
Sui Lin Goei, Nellie Verhoef, Siebrich de Vries, Fer Coenders en Felix van Vugt

91 Samen leren innoveren met ICT. Ervaringen met grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen bestaande uit basisonderwijs, lerarenopleiding en onderzoek
Marijke van Vijfeijken, Irma van der Neut, Dana Uerz en Marijke Kral

103 De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG
Anna van der Want, Jacobiene Meirink, Jeanette den Ouden en Maarten Bruns

113 Het mes snijdt aan vele kanten – maar het moet wel geslepen worden. Het vakdidactische netwerk aardrijkskunde verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg: voorbeeld van een Teacher Community in de praktijk
Uwe Krause, Hans Palings en Bob Koster

123 Schoolleiding en CoP stimuleren de ontwikkeling van de Professionele LeerGemeenschap
Paul Hennissen en Rick Kierkels

137 De Community of Practice onderzoeksmatig leiderschap
Meta Krüger

143 Professionele leergemeenschappen in onderwijs en lerarenopleiding: potentie en uitdagingen
De gastredactie: Hanno van Keulen, Joke Voogt, Loes van Wessum, Frank Cornelissen en Wouter Schelfhout

161 Boekenrubriek
165 Over de auteurs
169 Jaarinhoud 36ste jaargang