Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 35 (dec. 2014) Nr. 4

Themanummer ICT in de lerarenopleiding

7 Onderzoek Van de lerarenopleiding tot de onderwijspraktijk; Een follow-up studie naar strategieën om leraren voor te bereiden op educatief ICT-gebruik.
Jo Tondeur, Natalie Pareja Roblin, Johan van Braak & Joke Voogt

19 Opinie Betrokken, voorbeeldig, proactief; ICT-integratie in de lerarenopleiding
Jan Elen, Bram Pynoo, Katie Goeman & Johan van Braak

25 Praktijkvoorbeeld Lerarenopleiding 2.0. Blended learning in een specifieke lerarenopleiding
Tim Christiaens & Andy Thys

29 Onderzoek De lerarenopleider als rolmodel voor leren en lesgeven met ICT: nog een weg te gaan
Dana Uerz & Marijke Kral

43 Opinie Het digibord voorbij!
Geert Callebaut

47 Praktijkvoorbeeld Flipping the classroom. Didactische vaardigheden anders bekeken
Wies Coppes & Job Lafeber

49 Praktijkvoorbeeld Padlet: een digitaal prikbord in PAV
Hanne Rosius

51 Onderzoek Versnelde onderwijsvernieuwing met ict. Onderzoek naar innovatiekracht van een lerarenopleiding
Jos Fransen, Erwin Bomas, Pieter Swager & Jeroen Bottema

63 Opinie Van computerlokaal tot iPad-school. Leraren opleiden voor de informatie-samenleving
Frans Kranenburg, Jan Marten Praamsma & Felix van Vugt

67 Opinie Samen sterk! Een pleidooi voor de inzet van teacher design teams met het oog op ICT-integratie in de lerarenopleiding
Els Castelein, Jeroen Thys, Jo Tondeur, Natalie Pareja Roblin & Heleen Becuwe

71 Praktijkvoorbeeld Drieveldenmodel bij Engels. Multiveldenmethodiek toegepast op het vak Engels
Stephen Hargreaves, Willy Belmans  & Johnny De Brucker