Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 30 (juli 2009) Nr. 3

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 A Passion for Quality: Teachers Who Make A Difference
Christopher Day
In dit artikel beschrijft de auteur het P.E.T.E model, The Passionate Effective Teacher Educator, waarin een groot aantal kenmerken zijn opgenomen voor effectief opleiden van leraren.

14 De ui en de ijsberg: over de kwaliteit van leraren
Jeroen Onstenk
In dit artikel doet de auteur een geslaagde poging om verschillende opvattingen van leraarbekwaamheid te analyseren en met elkaar te verbinden. Aan bod komen o.a. kwaliteit en expertise, bekwaamheidsgebieden voor de leraar (competenties), pedagogische bekwaamheid, (vak)didactische bekwaamheid en samenwerkingsbekwaamheid.

21 Leren in dialoog – Verslag van een groepsregistratie ‘opleiders in de school’
Piet-Hein van de Ven
Piet-Hein van der Ven beschrijft in heldere stappen het registratietraject van een aantal schoolopleiders. Nieuw is dat het hier gaat om een groepsregistratie gaat. Een interessant traject omdat streven naar kwaliteitsverhoging en excellentie niet alleen individuele inspanningen vragen maar juist een community of practice waar die kwaliteit ontwikkeld en gekoesterd wordt.

28 Wijsheid van de praktijk – Over het stille weten in de onderwijspraktijk
Wouter Pols
De auteur probeert Lee Shulmans gedachten over the Wisdom of Practice nader te analyseren en citeert Shulmans beroemde vergelijking van het werk van de leraar met dat van een arts. Zoals Shulman kenners weten vindt hij het werk van een leraar veel complexer. Daar zal niet iedereen het mee eens zijn.

36 Leverancier van stageplaatsen, mede-opleider of partners in leren?
Jeanette Geldens, Herman L. Popeijus
In dit artikel voert de term kwaliteit de boventoon. Het gaat hier echter niet om de kwaliteit van leraren, maar om de kwaliteit van de werkplek in het kader van het concept opleiden in de school. De auteurs laten zien dat die werkplek er werkelijk toe doet om kwalitatief goede leraren op te leiden.

44 En kijk, ik keek
COLUMN
Ronald Soetaert


ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
45 ‘Becoming a teacher educator’
46 ‘Leren van Innoveren?’
47 ‘Lessen in orde’
48 ‘Wetenschap en techniek in het Nederlandse basisonderwijs
48 ‘Handboek taalgericht vakonderwijs’
49 ‘Peer meditation’

50 ‘Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs’
50 ‘Ontwikkeling door werkplekleren’
51 ‘Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs’
52 ‘Opleiden in ontwikkelingsgericht perspectief’


ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
53 10 jaar beroepsstandaard: een overweging
54 Diversiteit en taalbeleid: een onderzoek naar succesfactoren in Limburgse basisscholen (Vlaanderen)
55 VELON-studiedag 2009: ‘De kennisbasis van de lerarenopleider’
56 Werkgroep Beginnende Lerarenopleiders
57 Nieuw VELON/SRLo Registratietraject start op 1 oktober 2009
58 SRL¡-journaal
59 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord) (Werkgroep Opleiden in de School)

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
60-62 Algemeen nieuws
– Uitval studenten concentreert zich in eerste studiejaar (NL)
– Project de L-Factor van start gegaan (NL)
– Ongewenste omgangsvormen in digitale communicatie (NL)
– Initiatief lerarentekort mikt op 1000 startende zij-instromers (NL)
– Werkstukken over VMBO gevraagd (NL)
– VKO ge•nstalleerd (NL)
– Kennistoets aan het einde van de lerarenopleiding (NL)
60 Agenda
62 Publicaties
– Gay & School informatieblad (NL)
– Boek over passend onderwijs: ‘Hun goed recht’ (NL)


63 Auteurspagina’s met o.a. auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer