Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 29 (november 2008) Nr. 4

Thema: ONDERZOEK IN DE LERARENOPLEIDING

3 Onderzoek
Redactioneel
Wim Jochems (gastredacteur), Elke Struyf (gastredacteur) & Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 VELOV-congres 2009
Gent, 2 en 3 februari 2009, VELOV-congres 2009 in samenwerking met VELON: ‘Botsende verwachtingen? De lerarenopleider als bruggenhoofd bij verandering’.

5 De wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: de rol van de lerarenopleiding
Johan van Braak, Ruben Vanderlinde & Antonia Aelterman
In het eerste deel van het artikel situeren we de problematische wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Vanuit de geschetste problematiek richten we in een tweede deel de schijnwerpers op de mogelijke rol van de lerarenopleiding als belangrijke mediator tussen onderzoek en praktijk.

13 Leeronderzoek in de stagepraktijk: beschrijven, verklaren of toetsen?
Vincent Donche & Elke Struyf
In het artikel worden de uitgangspunten van leeronderzoek belicht. Vervolgens wordt een modeltraject geschetst en aan de hand van enkele voorbeelden wordt de diversiteit van het leeronderzoek toegelicht en wordt stilgestaan bij enkele mogelijkheden en grenzen.

20 Ontwerponderzoek in vogelvlucht
Ellen van den Berg & Wim Kouwenhoven
In dit artikel volgen we een ontwerponderzoek op de (fictieve) Makarenko Academie, een lerarenopleiding voor basis- en voortgezet onderwijs, waarbij men zich de vraag stelt waarom de innovatieve vakdidactische principes voor taalonderwijs in de onderbouw van het basisonderwijs nauwelijks ingang vinden.

27 Onderzoeken vanuit een biografisch perspectief, gebruikmakend van de biografische methode
Gerda Geerdink
Het artikel biedt o.a. handreikingen die behulpzaam zijn bij de keuze voor de onderzoeksbenadering. daarnaast wordt ingegaan op de theorie van het onderzoeksperspectief en wanneer dergelijk onderzoek wel of niet ge•ndexeerd is.

35 Kennis-maken met de begeleiding van actieonderzoek
Frank Cornelissen & Ellen van den Berg
Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van de lerarenopleiders die studenten in actieonderzoek begeleiden. Aan de hand van het onderzoek van Cornelissen (2006) zijn kenmerken beschreven die de begeleiding van actieonderzoek typeren. Op grond daarvan worden aanbevelingen gegeven.

44 Begeleidingsprotocol voor actieonderzoek (Cornelissen, 2006)
Bijlage bij het artikel van pagina 35 t/m 43.

45 Het leren van leraren op de werkplek
Theo Bergen & Jan Vermunt
Artikel n.a.v. een onderzoek over leren van leraren op werkplekken. Onderzoeksvragen die centraal stonden zijn:
1. Welke activiteiten ondernemen ervaren leraren?
2. Welke leeruitkomsten rapporteren ervaren leraren?
3. Wat zijn de relaties tussen de activiteiten en de gerapporteerde leeruitkomsten?

54 Bruggenhoofd
COLUMN
Ronald Soetaert


55-63
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Mythes in het onderwijs’
– Praktische leerpsychologie voor het basisonderwijs
– ‘Leren van binnenuit’
– ‘OOg voor meer gelijke onderwijskansen’
– ‘Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in het onderwijs’
– ‘Timemanagement voor docenten’
– ‘Professioneel omgaan met gedragsproblemen’
– ‘Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs’- drie delen
– ‘Uitdagend leren’
– ‘Succesvol afstuderen’
– ‘Leren op de werkplek’
– ‘Wat een taalgids!’
– ‘Generieke hbo-competenties verwerven’
– ‘Als alles op de schop gaat’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
64 Nieuws vanuit de VELON
64 VELON-VERHALEN-VERBINDEN: studiedag 7 november 2008
70 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
72 SRL¡-journaal
– Eerste groep schoolopleiders binnen het ROS-project gecertificeerd!
– Project ‘Leerkracht van Lerarenopleiders’ van start
– Registratie van schoolopleiders is in tien opzichten van belang…
75-76 Algemeen nieuws
– Onderzoek naar werkklimaat in het onderwijs
– Functiemix voor leraren
– Kwaliteitsagenda voor de lerarenopleidingen
– Masteropleidingen leraren voortgezet onderwijs
– Advies Onderwijsraad over ontwikkeling van het jonge kind

77 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer

79 Jaarinhoud 29ste jaargang 2008 (zie ook rectificatie in het februarinummer 2009, nr. 1 / jrg. 30)