Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 29 (februari 2008) Nr. 1

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Aankondiging VELON-congres 2008
‘Kennis-maken – Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk?’: 31 maart en 1 april 2008 in Veldhoven

5 Professionele docenten opleiden: een opleidingsvisie
Fred Janssen, Ietje Veldman & Jan van Tartwijk
Een visie op docentschap en beschrijving van bouwstenen voor een bijpassende opleidingsdidactiek

14 Volwaardig evenwaardig
Kristien Carnel & Bjšrn Callewaert
Het herkennen, beoordelen en erkennen van EVC’s (eerder of elders verworven competenties) aan de opleiding professionele bachelor in het lager onderwijs van de Katholieke Hogeschool Leuven

21 Actieonderzoek in de initi‘le lerarenopleiding: een verkenning
Jan Ax, Petra Ponte & Niels Brouwer
Beschrijving van praktijkervaringen van studenten en lerarenopleiders met actieonderzoek. Een conclusie: actieonderzoek zou vanuit verschillende perspectieven aan de orde gesteld moeten worden: als beroepshouding en als een geheel van vaardigheden, nodig om de verbinding tussen het weten dat en weten waarom tot stand te brengen en als praktijkverbetering via gesystematiseerde ontwikkeling van praktijkkennis.

31 ‘The power of three: drie doctores vertellen hun verhaal’
Ietje Pauw, Jeannette Geldens & Gerda Geerdink
Drie vrouwen zijn in de herfst van 2007 gepromoveerd tot doctor. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze op de pabo werken, en dus externe promovendi zijn, en niet meer zo heel jong. Waarom moesten ze zonodig promoveren? Wat heeft het opgeleverd voor de wetenschap, voor henzelf, hun pabo, hun studenten? Zij vertellen hun verhaal om anderen te stimuleren ook te beginnen aan een promotietraject. Maar ook om te laten weten waar je aan begint.

36 Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen?
Mathea Simons
Toekomstige leraren voorbereiden op een onderwijsopdracht Frans in het basisonderwijs

44 De Toren van Babel
Rudi Liebrand
Taken en termen bij Opleiden in School

52 Concept-speerpunt

COLUMN
Ronald Soetaert

53-61
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Diversiteit op de pabo’ (1)
– ‘Diversiteit op de pabo’ (2)
– ‘Drie nieuwe proefschriften over het leren van docenten’
– ‘Validiteit in de beoordeling van docentcompetentie’
– ‘Scheikunde leren’
– ‘Leren voor het leven’
– ‘Opleiden in geuren en kleuren’
– ‘Onderwijsdier in hart en nieren’
– ‘Naar school’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
62 Reactie op het advies ‘Leerkracht’ en op het actieplan ‘Leerkracht van Nederland’
VELON Bestuur
64 Belero-rubriek
VELON-werkgroep voor Beginnende lerarenopleiders
66 VELON-werkgroep Onderzoek in 2008
Activiteitenprogramma
67 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Opleiden in de school terug bij af?

68 SRL¡-journaal
Ko Melief
Voortgang ROS-pilot: Registratie en professionalisering Schoolopleiders (VELON/SRL¡)
69 Beroepsregister voor Lerarenopleiders
Peildatum 15 januari 2008

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
74-79 Algemeen nieuws
– De lerarenopleidingen op het niveau van professionele bachelor gevisiteerd (VL)
– Druk op lerarenopleidingen neemt toe (NL)
– Competenties voor de kennismaatschappij (VL)
– Rekenvaardigheden en taalbeheersing probleem voor alle sectoren HBO (NL)
– Flexibilisering in Vlaams hoger onderwijs (VL)
– Rapport over competentieprofielen en bekwaamheidseisen (NL)
– Bijna ŽŽn op tien studenten gaat Europees (VL)
– Awards uitgereikt op beurs IPON 2008
– PO-raad van start gegaan (NL)
– Leraren basisonderwijs leren een week lang Frans in Aarlen (VL)
– Onderzoek SBO naar beoogde kabinetsmaatregelen (NL)
– Zeven secundaire scholen starten autismeproject (VL)
– Advies Onderwijsraad over reductie van de uitval in het hoger onderwijs (NL)
– Nieuw akkoord legt ook in het buitengewoon onderwijs lat gelijk (VL)
– Degelijk basisonderwijs voor half miljoen kinderen in India, Malawi en Mozambique (VL)
– Studentaantallen hoger onderwijs blijven stijgen! (VL)
74 Agenda
– Innovatium
– Docentendagen Instituut Beeld en Geluid
– Jaarcongrs HBO-raad
– Onderwijsresearch Dagen
– World Assembly ICET
– Conferentie ATEE
79 Publicaties
– Publicaties ICL (NL)
– De horizon van het leraarschap (NL)
– Afscheid Mineke van Essen (NL)
– Omgaan met verschillen (NL)
– Drietal publicaties over competentiegericht onderwijs (NL)
– Op weg naar ondernemend docentschap. Ervaringen uit ‘Samen op Scholen’ (NL)

81 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer