Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 28 (november 2007) Nr. 4

Thema: HET GAAT OM DE INHOUD !

3 Het gaat om de inhoud!
Redactioneel
Werner Goegebeur, Jules Pieters (gastredacteuren) & Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Aankondiging VELON-congres 2008
‘Kennis-maken – Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk?’: 31 maart en 1 april 2008 in Veldhoven

6 De leraar: meester over of slaaf van het leerplan
Marcel Kamp
Leraren opleiden tot eigenaar van het leerplan

12 Het historisch referentiekader: brug tussen kennis en vaardigheden?
Pieter Vielfont & Werner Goegebeur
De mogelijkheden van het historisch referentiekader als samenvloeiingsplaats van de beide oogmerken ‘historische kennis’ en ‘historische vaardigheden’

21 Communiceren met verstand van zaken
Christine Kemmeren
Kennis en competentie in de lerarenopleiding: twee kanten van de medaille

27 Van Menswetenschappen naar Humane Wetenschappen
Linda Van Looy & Myriam Coninx
Generalistische visie tegenover een meer specialistische visie?

35 Verbreding versus verdieping in de LO en bewegingswetenschappen
Kristine De Martelaer, Greet Cardon, Jan Seghers & Evert Zinzen
Over de implicaties van eindtermen, vakinhoud en vakdidactiek voor de lerarenvorming, met name de lerarenopleiding en nascholing, en de afstemming op het decretaal omschreven beroepsprofiel

43 Meer dan rekenen en stage-ervaringen opdoen
Marc van Zanten
Pabostudenten leren rekenen-wiskunde en didactiek

51 Meertalig onderwijs is beter onderwijs
Katja Lochtman, Piet Van de Craen & Evy Ceuleers
Over inhoud- en taakgericht taalonderwijs

57 Help, ik ben verliefd

COLUMN
Ronald Soetaert

58-66
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘De kunst van het navelstaren’
– ‘Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving’
– ‘Pedagogische kwaliteit op de kaart’
– ‘De school van de ongelijkheid’
– ‘Dat geeft de burger moed’ uit De Reeks (Freinet)
– ‘Het mysterie van Pythagoras’
– ‘Beter voor de klas’
– ‘In spin – de juf is in!’
– ‘De basis van beeldbeschouwen’
– ‘Effectieve handelingsplanning’
– ‘Aardrijkskunde geven’
– ‘Taalonderwijs op de basisschool’
– ‘Cošperatief leren in muziek’
– ‘Zicht op leergebieden’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
67 VELON Werkgroep Onderzoek
Esther Canrinus
Verslag van de bijeenkomst op 3 oktober 2007
68 SRL¡-journaal
Bob Koster
Bericht over het registratietraject
69 EŽn jaar ROS
Ko Melief
R
egistratie en professionalisering Opleiders in de School
70 Canon van Nederland
Hanneke Tuithof
71 ‘Leraren en lerarenopleidingen op de Europese Agenda’
Marco Snoek
Verslag van de EU conferentie
72 Belero-rubriek
VELON-werkgroep voor Beginnende lerarenopleiders
75 Wervelende werkgroependag
Rien van Domburgh
Verslag van de werkgroependag op de Hogeschool Windesheim 9 november 2007, inclusief fotoimpressie
ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELOV
80 Rectificatie: Expertisenetwerken lerarenopleiding

Erratum
81 Lieve Lita (L
eerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Deze keer vanuit Vlaanderen


ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
82 Algemeen nieuws
– Leerlingen VMBO nomineren hun school voor De Gouden Schoolbank (NL)
– Doorlichtingsverslagen basisonderwijs, secundair onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs online (VL)
– Nieuwe masteropleiding Leren en Innoveren (NL)
– Schoolleiders aan het woord (NL)
– Belangrijk rapport Commissie Leraren (NL)
– Hoger beroepsonderwijs om kloof tussen secundair en hoger onderwijs te dichten (VL)
– Improving the Quality of Teacher Education: Aanbeveling vanuit de Europese Commissie (NL)
– Netwerken goede manier om kennis te ontwikkelen (NL)
82 Agenda
– Praktijksymposium Pedagogisch Leiderschap
– Taaltweedaagse voor pabostudenten
– Symposium voor gebruikers van het 4C/id Model
– VELON-congres 2008: ‘Kennis-Maken’
85 Publicaties
– De werkplekleeromgeving als krachtige leeromgeving (NL)
– Doorlopende leerlijn met portfolio (NL)
– Het boek Tertiair onderwijs; een verkenning (VL)
– Advies ‘Leraarschap is Eigenaarschap’ (NL)
– Het Engels van Nederlanders (NL)
– Werken met computer nog maar mondjesmaat (NL)
– Opleiding leraar basisonderwijs vooral gericht op vrouwelijke studenten (NL)
– Een talenbeleid in elke school: wat betekent de talennota door Vlaams minister van onderwijs en vorming voor de lerarenopleiders? (VL)

89 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer

91 Jaarinhoud 28ste jaargang 2007