Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 28 (juli 2007) Nr. 3

3 Redactioneel
Ellen van den Berg

4 VELON congres 2007
Impressies in woord en beeld van het congres gehouden op 12 & 13 maart 2007 in Noordwijkerhout

10 Erfgenamen van Berend Brugsma en Ietje Kooistra
Mieke Lunenberg
Over de ontwikkeling van het beroep van lerarenopleider

16 Waardenvol opleiden op de pabo: over kennis, taal en gouden momenten
Martijn Willemse, Mieke Lunenberg, Jos Beishuizen & Fred Korthagen

23 Elementariseren als multiperspectivisch model voor de onderwijsvoorbereiding
Johan Valstar
Een bijdrage aan de innovatie van het godsdienstonderwijs

30 e-Portfoliotraject als passend middel bij een duaal leertraject?
Reine de Rudder & Antonia Aelterman

38 Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden
Truus Rozemond & Franka Rodrigues

45 HŽ
COLUMN
Ronald Soetaert

48
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Onderwijsinnovatie als leidraad voor onderwijsresearch en professionele ontwikkeling’
– ‘Een theorie over praktijken’
– ‘Ontwikkeling door onderzoek’
– Basisprincipes Praktijkonderzoek
– ‘The call to know the world’
– ‘Meer dan onderwijs’
– ‘Verschillen in de klas’
– ‘Marktgericht schoolmanagement’
– ‘Kind in evenwicht’
– ‘Alle vogels hebben nesten’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
52 AERA 2007, The World of Educational Quality
Gerda Geerdink & Anja Swennen
Verslag van de conferentie van de American Educational Research Association in Chicago
56 Belero-rubriek
VELON-werkgroep voor Beginnende lerarenopleiders
57 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Werkgroep OidS (Opleiden in de school)

58 Aanmelding SRLo traject 2007/2008
60 SRL¡-journaal


ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELOV
63 Expertisenetwerken lerarenopleiding


ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
65 Algemeen nieuws
– Voorbereiding Beleidsagenda 2007-2011 (NL)
– Fundamentele hervorming financiering hoger onderwijs goedgekeurd (VL)
– Animo voor ’tekortvakken’ neemt af (NL)
– Vandenbroucke geen voorstander verplichte sociale stage onderwijs (VL)
– Meertalig onderwijs binnenkort uitgetest (VL)
– Inzendingen voor de Johan van der Sandenprijs 2007 (NL)
– De parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen van start (NL)
– Commissie Leraren ingesteld (NL)
– Inzendingen voor OnderwijsTopTalentPrijs (NL)
– Project verbetering EVC-procedures (NL)
– Masteropleidingen HBO in Nederland steeds populairder (NL)
65 Agenda
– ATEE-conferentie 2007
– VELON-VOR Themabijeenkomst ‘Kwaliteit van Leraren’
– Taaltweedaagse voor pabostudenten
– Masterclass ‘Ontwerpen van innovatieve leeromgevingen’
– Dag van de leraar
68 Publicaties
– Proefschrift over leren en werken in teams (NL)
– GOKschrift: tweemaandelijks elektronische nieuwsbrief van Steunpunt Gelijke Onderwijskansen
– Mijn klas online (VL)
– Levend boek bevordert woordenschat (NL)
– De boom der kennis. Triptiek over het oude en het nieuwe leren (NL)
– Koffer rond ondernemingszin (VL)
– Een goede leesstart in groep 1 en 2 (NL)
– Talenquiz (NL)

70 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer