Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 28 (februari 2007) Nr. 1

3 ‘For the times they are a-changin’
Redactioneel
Anja Swennen & Ellen van den Bergh

6 VELON-congres 2007
VELON-congres 12 en 13 maart 2007: Leergemeenschappen. Hot of hype?

7 De VELOV-voorzitter ge•nterviewd
INTERVIEW
Nadine Engels
In gesprek met prof. dr. Steven Janssens

9 Doel en vorm kenmerken van een ePortfolio … ‘un menage ˆ trois’?
Jean Claude Callens & Jan Elen

17 Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling
Fred Korthagen & Angelo Vasalos

24 Computer ondersteund samenwerkend leren in de lerarenopleiding
Ditte Lockhorst, Wilfried Admiraal, Albert Pilot & Wim Veen

32 Lerarenopleiders maken werk van hun professionele ontwikkeling
Jurri‘n Dengerink, Bob Koster, Mieke Lunenberg & Fred Korthagen

38 Het ontstaan en voorkomen van probleemgedrag en de rol van de leraar
Betsy Hijlkema & Maake Hajer

45 Ons soort mensen
COLUMN
Ronald Soetaert

46
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
samengesteld door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Zien en leren’
– ‘Leren in vijf dimensies’
– ‘Eerste hulp’
– ‘Vernieuwing in het Hoger Onderwijs’
– ‘Taal in tekst’
– ‘Reflectietools’
– ‘Onderwijsethiek: literatuurstudie’
– ‘Network learning for educational change’
– ‘Toetsen in het hoger onderwijs’
– ‘Competenties in beeld’
– ‘Identiteitsontwikkeling’
– ‘De onderwijskunde voorbij’
– ‘Portaal geactualiseerd’
– ‘Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving’
– ‘Bijzonder onderwijs’
– ‘Zeventig jaar Instituut voor Individuele Ontwikkeling’
– ‘Van woord tot tekst’
– ‘Competentiegericht opleiden en leren’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
56 Verslag VELON WERKT de grote VELON-clubdag
Georganiseerd door werkgroepen Belero (BEginnende LERaren Opleiders) en OidS (Opleiden in de School), HAN Pabo Arnhem, 10-11-2007
58 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Werkgroep OidS
60 Bestuursmededelingen
61 SRL¡ journaal
63 Beroepsregister Lerarenopleiders
Peildatum 25 januari 2007

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELOV
67 Opdrachtsverklaring

67 VELOV Lidmaatschap
68 Een nieuw decreet Lerarenopleiding
68 Studienamiddag 28-02-2007
69 Verslag Interactumcongres 2006
71 Emeritaatsrede Joost Lowyck


ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND EN VLAANDEREN
73 Algemeen nieuws
73 Agenda
77 Personalia
77 Publicaties

79 Auteurspagina’s
Informatie over auteurs van dit nummer
79 Auteursrichtlijnen