Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 28 (april 2007) Nr. 2

3 Redactioneel
Ellen van den Berg

4 Attent op talent op de pabo
Gerda Geerdink & Martine Derks
Een onderzoek naar de verschillen tussen vwo-instromers en overige studenten

14 Het leren van opleiders
Kees Faber
Een verkennend onderzoek

22 Wederzijds leren door ervaren docenten en hun opleiders in een masteropleiding
Jaqueline van Swet & Petra Ponte
Verslag van een evaluatieve studie naar wederzijds leren binnen twee tutorgroepen in het kader van een masteropleiding speciale onderwijszorg.

31 Je groeit in het (competentiegericht) onderwijs
Jos Fransen
Pleidooi voor een gefaseerde leerroute naar volwaardige competenties

39 Een pedagogisch ethos als basis
Wouter Pols
Over het hoe en waarom van het pabocurriculum

47 Goed en slecht nieuws
COLUMN
Ronald Soetaert

48
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
samengesteld door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Reflectie stimuleren via het portfolio’
– ‘Schrijftaken in de lerarenopleiding’
– ‘Hoe docenten zelf ‘zelfstandig leren’ bezien’
– ‘Voorbereiding op de pedagogische opdracht’
– ‘Leer-kracht Veer-kracht’
– ‘Onder onderwijzers ….’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
56 VELON-werkgroep Onderzoek: Over onderzoek gesproken
Mieke Lunenberg
56 Belero
VELON-werkgroep voor Beginnende lerarenopleiders
58 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
59 SRL¡ journaal
60 Aanmelding registratietraject 2007/2008


ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELOV
62 Kennisontwikkeling in de lerarenopleiding

Een impressie van de VELOV-studiedag
62 Oproep voor versterking van de redactie vanuit Vlaanderen
63 VELON-congres, Noordwijkerhout, 12-13 maart 2007
Een impressie van twee Vlamingen

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND EN VLAANDEREN
64 Algemeen nieuws
– Een nieuwe regeling voor het volwassenenonderwijs
– Nieuwe masteropleiding voor docenten in het hoger onderwijs gestart
65 Agenda
– VO Zorgconferentie op 30 maart 2007 / Perspectieven van en voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs
– Workshop Online samenwerkend leren op 10 april 2007 (CSCL: Computer Supported Collaborative Learning)
– Windesheim Onderwijslezing 2007 op 12 april 2007: ‘De beroepseer van de leraar’
65 Algemeen nieuws
Expertisecentrum voor de Lerarenopleingen WIskunde en Rekenen (ELWIeR) heeft onderzoeksfaciliteiten
– De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) pleiten voor educatie voor duurzame ontwikkeling
– Freddy Weima is de nieuwe directeur van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
– Driestar Educatief en Hogeschool Utrecht sluiten overeenkomst voor masteropleiding
66 Publicaties
– Leer-kracht Veer-kracht; een refelctieboek
– Onderzoek en rendement, kosten en kwaliteit van de lerarenopleidingen

68 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer