Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (december 2015), nr. 9

05 Van de redactie

06 Even voorstellen

08  Verhalen leren schrijven
Eric Besselink en Eline Seinhorst

16 Ontwikkeling in de schrijfvaardigheid van een- en meertalige leerlingen in het vmbo: De fol van linguïstische kennis, vloeiendheid en metacognitieve kennis
Mirjam Trapman en Amos van Gelderen

24 Ruimte voor leren
Albert Walsweer

31 Prentenboeken en interactiemogelijkheden: Aanknopingspunten om het denken te stimuleren
Myrte Gosen

36 Column: De vrijheid van taalonderwijs in het geding
René Berends

38 Formatieve evaluatie in het leesonderwijs
Carmen Damhuis

43 Datafeedback helpt! Hoe de professionele ontwikkeling van aankomende leerkrachten kan worden versneld door datafeedback
Thoni Houtveen, Henk van den Hurk en Marije Neven-Hummel

51 De leesontwikkeling van kinderen in groep 3: Een onderzoek naar de ontwikkeling van woordherkenning
Mirjam Snel

53 Het eerste jaar van de Eindtoets PO: Besluitvorming, invoering en de uitwerking van het onderdeel taal
Joanneke Prenger en Madeleine Gibson

63 Blikvangers

65 Agenda