Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (maart 2019) nr. 14

02 Van de redactie
Bart van der Leeuw

04 De inzet van jeugdliteratuur op de pabo: effectief?
Irene Reiling, Wenckje Jongstra, Ietje Pauw en Veronique Damoiseaux

10 Lezen met plezier; een onderzoek naar factoren die het (voor)leesplezier bij kinderen van nul tot twaalf jaar stimuleren
Evy Wuijts

14 De kracht van goede gesprekken voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden Chiel van der Veen, Femke van der Wilt & Bert van Oers

20 Taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid
Tessel Boerma & Elma Blom

23 Column Jan Rijkers

24 Experimenteren en redeneren bij Wetenschap en Technologie
Martine Gijsel, Eva van de Sande & Joep van der Graaf

30 De paradox van het schrijfonderwijs: we weten hoe het moet, maar wie doet het?
Kris Van den Branden

36 Blikvangers

37 Kenmerken van effectief schrijfonderwijs
Mariëtte Hoogeveen

39 Agenda