Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (december 2017) nr. 12

02 Colofon

05 Van de redactie

06 Kleuters leren wereldwoorden
Helena Taelman

12 De taalontwikkeling van vluchtelingenkleuters
Interview met  Anke Feenstra

15 Van een Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 naar een Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1-2
Maud van Druenen, Noor van der Windt, Femke Scheltinga en Cindy Teunissen

21 Inhoud en didactiek van begrijpend lezen
Suzanne Bogaerds-Hazenberg, Jacqueline Evers-Vermeul en Huub van den Bergh

31 Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
Dolf Janson

35 Een goed boek is de beste interventie
Kees Broekhof

40 Column: Een klasje in Palermo
Marc van Oostendorp

42 De magie va het verhaal
Jette van den Eijnden

48 Leren lezen wat er tussen de regels staat
Menno van der Schoot, Stephanie Wassenburg, Lisanne Bos en Björn de Koning

54 Blikvangers

56 Agenda