Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (november 2011) nr.4

05   Van de redactie

06   Woordenschatonderwijs in een schooltaalbeleid
Kris Van den Branden

14 Woordenschatonderwijs 2.0
Tjalling Brouwer

18 Een zesstappenaanpak voor de directe instructie van school- en vaktaal
Ellen Joosten en Carola Riemens

24 Op Woordenjacht: een impuls geven aan woordenschatdidactiek op de basisschool
Heleen Strating, Jack Duerings en Barbara van der Linden

28 Column: Woorden
Harry Paus

29 Schrijfonderwijs aan jonge kinderen en hun toekomende leraren.
Drie blikverruimers vanuit onderzoek
Lieve Verheyden

38 Blikvangers

42 Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen? Een actieve rol voor leerlingen
Anita Oosterloo en Harry Paus

51 Surinaamse leerlijnen voor taal: een voorbeeld voor Nederland?
Mieke Smits

66 Verhalend ontwerpen, zinvol in het curriculum van een lerarenopleiding?
Hilde Van den Bossche

65 Agenda