Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — ( maart 2010) nr. 1

 03   Van de redactie

04   De kloof tussen wetenschap en praktijk
Symen van der Zee

10 Goed grammaticaonderwijs
Hilde Van den Bossche

14 Werken aan de tentoonstelling LEES!
Nanke Dokter

16 De leraar schiet met scherp
Nora Steenbergen en Harry Paus

19 De begrijpend leesmethode loslaten
Anita Oosterloo

26 Lezen in het basisonderwijs
Harry Paus

28 Blikvangers

30 Column: Op de achterbank
Anita Oosterloo

31 Doorlopende leerlijnen taal
Harry Paus

36 Op verhaal komen met tekstloze prentenboeken
Els Moonen

42 Een voorbeeldige telefoonles
Jo van den Hauwe

45 Het stelonderwijs kan de deur uit…
Joost van Berkel

50 Strips in de klas? Ja hoor!
Hilde Van den Bossche

56 Een tekst is pas klaar als hij gelezen is
Joke Meijerink

60 Meertaligheid
Eelke Goodijk

65 Agenda