Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — ( december 2016) nr. 11

05 Van de redactie

06 Meertaligheid: een oordeel of een voordeel?
Carla van Hengel-van Esch

12 De Bibliotheek op school stimuleert lezen
Thijs Nielen en Adriana Bus

16 Het stimuleren van executieve functies tijdens de voorbereidende leesles in groep 1-2
Mirjam Snel en Saskia Versloot

20 Column: Haal de Turkse leesboekjes maar van zolder!
Lidy Kuipers

22 Burgerschapsvorming & taalontwikkeling
Madeleine Gibson

26 Talen naar rekenen en rekenen op taal 
Marjolein Kool
Rekentaal bevordert het oplossen van non-routine rekenopgaven en vice versa.

34 Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen.
Anneke Smits en Erna van Koeven
Bloggen over taal en lezen.

40 Blikvangers

42 Agenda