Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (oktober 2018) nr. 13

02 Van de redactie
Jantien Smit

04 Nederlands als tweede taal: een onderzoek naar de relatie tussen interactiestijlen en taalverwerving bij kleuters
Carolien Frijns

08 Het begrijpend leesonderwijs en de leesprestaties van Nederlandse en Vlaamse leerlingen met elkaar vergeleken, PIRLS-2016
Mirjam Snel

11 Column

12 Het aanleren van leesstrategieën in het vmbo om begrijpend lezen te bevorderen; het belang van een goede implementatie
Mariska Okkinga

17 Blikvangers

18 Taalverschillen in de klas Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen?
Sterre Leufkens, Jantien Smit en Margot Mol

22 Werken aan taaldenkgesprekken in W&T Leerlingen, leerkrachten en opleiders leren taaldenkgesprekken voeren
Resi Damhuis en Anne-Christien Tammes

28 Klank-tekenkoppelingen verkennen Doelbewust én kleutervriendelijk
Astrid Geudens, Eline Van Kerckhove, & Marjolein Noé

31 Agenda