Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — Jrg. 11 (maart 2021) nr. 18

02 Van de redactie
Mirjam Snel

04 Expliciet woordenschatonderwijs voor alle leerlingen?
Erna van Koeven, Anneke Smits

08 Wanneer groepswerk écht rendeert
Jan T’Sas
Een praktijkonderzoek over ‘sprekend leren’

14 Leesbevordering op de pabo
Marleen Kieft
Hoe pabodocenten de leesbevorderaars van de toekomst opleiden

18 Lezen, experimenteren, begrijpend lezen
Martine Gijsel, Anna Hotze en Miriam Knoef
Hoe begrijpend leesonderwijs en W&T-onderwijs elkaar kunnen versterken

23 Column
Arend van Dam

24 Leesmotivatie in een meertalige klas
Phaedra Wouters
Over het inzetten van thuistalen om leesmotivatie te vergroten

28 Leesbaar en vloeiend schrijven met de hand blijft belangrijk
Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde

34 Agenda

35 Blikvangers