Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — Jrg. 10 (oktober 2019) nr. 15

04 Meertaligheid in beeld: animatieclips en verwerkingsactiviteiten over meertaligheid voor basisschoolleerlingen

11 Naar meer grip op mondelinge vaardigheden : Doelgericht werken met behulp van krachtige routines en reflectie

13 Column

14 Herken kleuters met risico op latere leesproblemen

21 Close Reading: aandacht voor inhoud van de tekst

25 Eerste hulp bij jeugdliteratuur : Een onderzoek naar het effect van lessen jeugdliteratuur op de literaire competentie van eerstejaars pabostudenten

29 Beter Schrijven: effectief schrijfonderwijs voor de bovenbouw van het basisonderwijs

34 Blikvangers

35 Agenda