TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 9 (september 2019) nr. 4

06 Praktijk: Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht
Leerrecht kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. De verwachting is dat de focus op leerrecht de komende jaren een belangrijke plaats krijgt in het onderwijs.

12 Interview : “Een inclusieve samenleving is geen hoera-verhaal”
“Inclusief samenleven zal steeds een inspanning en een ondersteunend kader vergen, want behalve uitdagingen zijn er ook obstakels en beperkingen”, stelt hoogleraar Patrick Loobuyck.

34 Praktijk : Creëren van mogelijkheden voor iedere leerling
Op College de Kleine Prins Utrecht zitten leerlingen met een fysieke beperking en soms ook problemen in het sociaal-emotioneel leren. De uitdaging is om voor ieder kind mogelijkheden te creëren om uiteindelijk uit te stromen naar een passende plek.

En verder:

04 Nieuws gemist

11 Checklist

15 Column

17 IB-innovatief: Schoolweigering: in 14 sessies weer naar school

20 Media

22 Onderwijs is werelds

27 TIB-tips

29 Ontwikkelingen : Waarderen en verbeteren van spellingopbrengsten

33 Van de werkvloer

37 Wet & regelgeving 2019

38 Kennisrotonde

39 Achtergrond : Naar meer vrijheid in passend onderwijs

42 Verwacht