TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 9 (november 2019) nr. 5

06 Praktijk: Middelen, transparantie en verantwoording
Binnen passend onderwijs zijn onduidelijkheden over de toedeling van middelen, het gebrek aan transparantie over de inzet ervan, en over de rol die de verschillende actoren hebben in het proces van de interne en externe verantwoording. Welke bijdrage kan de IB’er geven aan het verantwoorden van de inzet van middelen?

12 Interview : “Lang niet alles is zo onmogelijk als het lijkt”
“Een beetje meer zakelijk inzicht zou het onderwijs goed doen. dan weet iedere betrokkene, van IB’ers, leerkrachten tot ouders, wat kan er niet kan, en vooral hoe het nog beter kan”, stelt schoolbestuurder Ben Sanders.

33 Praktijk: Kennismaken met de WISC-V
Naast het meten van het algemeen intellectueel functioneren van kinderen tussen 6 en 17 jaar, vormen de resultaten ook een basis voor handelingsgerichte adviezen. Hoe destilleren we deze uit de nieuwe testresultaten? En wat zijn de verschillen met de WISC-III?

En verder:
04 Nieuws gemist
11 Checklist
17 IB-innovatief: Duurzame aanpak leerproblemen: hoe doe je dat
20 Media
22 Onderwijs is werelds
27 Column
28 Ontwikkelingen: Zijn je collega’s ‘mishandelingsalert’ genoeg?
32  Wet & regelgeving 2019
36 Van de Werkvloer
37 TIB tips
38 Achtergrond: Goede dingen meenemen naar een nog betere toekomst
41 Kennisrotonde
42 Verwacht