TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 6 (september 2016) nr. 4

06 Praktijk – Ouders: een last of een must?
Er zijn veel praktijksituaties waarbij ouders worden gezien als een last. Maar uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de leerling! Onderzoeken laten zien dat samenwerking met ouders tot betere prestaties van leerlingen leidt. Hoe doe je dat?

12 Interview: “Bij gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders rendeert het kind”
“Het regelen van een passend onderwijszorgarrangement is altijd het resultaat van een goede samenwerking tussen school, ouders en de betrokken zorgpartners”, ervaart onderwijszorgconsulent Edwin Bos.

29 Ontwikkeling: De IB’er als coachend onderzoeker
Wat is er mooier dan leerkrachten begeleiden rondom onderzoek naar hun eigen kwaliteiten en de wijze waarop die doelgericht en effectief kunnen worden ingezet om betekenisvolle doelen van onderwijsondersteuning te realiseren?

En verder:

04 Nieuws gemist

11 Checklist 1

15 Column

17 IB-innovatief: Snappet zet de IB’er in haar kracht

21 Wet & regelgeving 2016

22 Media

23 Week Intern begeleider

32 Nieuwe TIBtool

33 Checklist 2

35 Succesvol innoveren in het onderwijs

39 TIB Tips

40 Van de werkvloer

41 Digitaal

42 De IB’er als drijvende kracht achter een cultuuromslag

45 Dit mag je niet missen