TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 5 (maart 2015) nr. 2

04 Nieuws gemist

07 Van de redactie

08 Begeleider in het onderwijs: de blik vooruit
Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan door nieuwe onderwijskundige visies, maar ook door technologische, sociale, demografische en economische veranderingen. Nieuwe waarden en normen bepalen voor een deel het handelen en zo ook wat van de begeleider in het onderwijs wordt verwacht. We blikken terug en kijken vooruit.

13 Checklist 1

14 “De grote opgave van passende onderwijs is om scholen te veranderen in professionele leergemeenschappen”
“Het kenmerk daarvan is een basisstructuur waarin alle betrokkenen intensief met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In zo’n setting speelt de IB’er een totaal andere rol: die van stimulator en co√∂rdinator van horizontale leerprocessen.”

17 Column

18 IB-innovatief: Afstemmingsregisseur
De versterking van de basisondersteuning en het schoolprofiel zorgen ervoor dat de beter opgeleide leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning kunnen nemen. De IB’er krijgt vervolgens meer een regietaak en wordt ‘afstemmingsregisseur’.

21 TIBtips

23 School aan Zet

27 Media

31 Van incidentele naar systematische kwaliteitszorg
Sommige scholen leren van en met elkaar door ‘kwaliteitskringen’. Hiermee werk je aan de nieuwste ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied en je vertaalt het naar je team. Tevens reflecteer je samen op het professioneel handelen.

34 Checklist 2

35 Praktijk: Oplossingsgericht coachen

38 TIB Tools nieuw

39 Wat je in 2015 echt moet doen

40 Van de werkvloer

41 Digitaal

42 Achtergrond: Spelen werkt… ook opbrengstgericht
Uit onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken en spelen prima samen kunnen gaan. Integratie biedt juist interessante mogelijkheden. Als je spel inzet als didactisch hulpmiddel liggen de opbrengsten voor het oprapen.

45 Agenda