TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 9 (mei 2019) nr. 3

06 Praktijk: Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? Welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

12 Interview: “Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat”
Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.

37 Praktijk: Een contextuele blik op het gesprek tussen IB’ers en ouders
IB’ers voeren nogal wat gesprekken met ouders over allerlei onderwerpen. In dit artikel worden handreikingen gedaan vanuit de contextuele benadering om die gespreksvoering te verrijken.

En verder:
04 Nieuws gemist
11 Checklist 1
15 Column
18 TIB tips
19 Achtergrond: Duurzame internationale onderwijsrelaties
22 Media
24 Onderwijs is werelds
30 Ontwikkelingen: Succesvol naar het vo
33 Wet & regelgeving 2019
34 Praktijk: Meer aandacht voor de pedagogische dimensie
41 Van de werkvloer
42 Achtergrond: Samen met jouw school in actie voor Doenkers
45 Checklist 2
46 Verwacht