TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg 8 (september 2018) nr. 4

06 Praktijk: Werkdruk: niet blussen maar boetseren!
Vanaf dit schooljaar stelt de overheid jaarlijks structureel €237 miljoen beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. Veel scholen kiezen voor de inzet van een onderwijsassistent of extra uren voor de conciërge. Is het rendement van professionaliseren, veranderen en (samen) ontwikkelen niet vele malen groter?

12 Interview: “Bij werkdruk kan het team een grote rol spelen, zowel in de oorzaak ervan als in de oplossing”
Geregeld hoor je op de werkvloer de verzuchting: “Daar heb ik geen tijd voor, ik heb het te druk”. Werkdruk is niets nieuws. Toch komt het bij de ene leerkracht sterker voor dan bij de ander. Dat geldt ook voor scholen onderling. Hoe pak je het aan: individueel en/of in teamverband?

29 Praktijk: Ontevreden ouders? Geen probleem!
Sommige leerkrachten ervaren dat ouders soms onredelijke eisen stellen. Anderzijds zijn er ouders die wel eens onbegrip ervaren van de leerkracht. Als IB’er zit je hier soms tussen. Hoe breng je de rust weer terug op school?

En verder:

04 Nieuws gemist
10 Checklist 1
15 Column
17 IB-Innovatief: Samen met je team het onderwijs verbeteren
20 Media
22 Onderwijs is werelds
24 Media
27 TIBtips
33 Van de werkvloer
34 Ontwikkeling: IMC Basis: de maatschappij in de klas
37 Checklist 2
38 Wet & regelgeving 2018
39 Achtergrond: Op woordenjacht: meer woorden leren in minder tijd
42 Verwacht