TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 8 (mei 2018) nr. 3

06 Praktijk: Samen werken aan onderwijsverbetering? Doe onderzoek!
Samen onderzoek doen kan een belangrijk middel zijn om meer onderbouwde keuzes te maken voor de verbetering van het onderwijs. Dit wordt alleen bereikt als de onderzoeksmatige werkwijze is ingebed in de schoolorganisatie en -cultuur. Hoe kun jij als IB’er onderzoek in je team stimuleren?

12 Interview: “Onderzoek is geen doel op zich, maar een heel krachtig en effectief middel om jezelf en je school te ontwikkelen”
In de dagelijkse schoolpraktijk wordt nog te vaak voor een ad hoc-oplossing gekozen voor een probleem. “De laatste jaren is ons onderwijs steeds diverser en complexer geworden. Met een onderzoeksmatige manier van werken en professionele dialoog kom je als school echt verder.”

34 Praktijk: Interne begeleiding op Taalschool Utrecht
Op Taalschool Utrecht werken drie IB’ers op drie locaties. Zij staan voor grote uitdagingen. Elke maandag is er een instroom van nieuwkomers, van wie ze zo snel mogelijk in kaart moeten krijgen wat de kinderen nodig hebben. Welke rol spelen IB’ers hierbij?

En verder:
04 Nieuws gemist
10 Checklist 1
16 Column
17 IB-Innovatief: Robot in de klas?
20 Media
22 Onderwijs is werelds
24 Media
27 TIBtips
28 Wet & regelgeving 2018
30 Ontwikkeling: Privacy vanaf 25 mei 2018. Help!?
33 Van de werkvloer
37 Checklist 2
38 Achtergrond: Do you practice what you preach?
41 Verwacht