TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 8 (januari 2018) nr. 1

04 Nieuws gemist

06 Praktijk: De IB’er – exit of next level?
Veel IB’ers worden in hun scholen overladen met taken. En velen van hen voelen zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool?

11 Checklist 1

13 Interview: “De onderwijsprofessional van de toekomst is vooral gids en begeleider op een onbegrensde expeditie”
“In 2050 leren mensen, van jong tot oud, de hele en elke dag met behulp van technische middelen die het menselijke kunnen overstijgen. En ze leren vooral van en met elkaar. Voor onderwijsprofessionals ligt er een uitdagende rol: die van expeditie-begeleider.”

17 Column

18 IB-innovaties: Arrangeren met het dialooginstrument HGW

22 Media

24 Onderwijs is werelds

26 Media

29 TIB tips

31 Wet & Regelgeving 2018

32 Ontwikkeling: Denken in driehoeken

35 Van de werkvloer

37 Praktijk: complexer dan je denkt
Feedback wordt gezien als een waardevol middel om collega’s te late groeien. En toch vinden veel mensen het lastig om feedback te geven of te ontvangen. Echter, feedback is niet vanzelfsprekend gemakkelijk en heeft ook niet altijd het gewenste effect.

40 Checklist 2

41 Achtergrond: Leren spellen zonder spellingregels