TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 7 (september 2017) nr. 4

04 Nieuws gemist

06 Praktijk: Sociaal-emotioneel leren op school
Kinderen leren veelal vanzelf tijdens dagelijkse contacten. Een school kan daarnaast besluiten om meer planmatige aandacht te schenken aan sociaal-emotioneel leren door gebruik te maken van leerplan. Wat verstaan we onder sociaal-emotioneel leren? En wat betekent dit voor het gebruik van SEL-programma’s op je school?

10 Checklist 1

13 Interview: ”Sociaal-emotioneel leren? Neem er de tijd voor!”
Net als voor veel complexe vraagstukken is er voor kinderen al dan niet met een ‘beperking’, geen simpele allesomvattende oplossing beschikbaar die alle problemen even oplost. Toch kun je veel doen dat hun leven en leren beter maakt. Denk alleen niet dat dit meteen lukt”, weet IB’er Natasja Hoogerheide uit ervaring.

17 IB-innovatief: De Centrale Eindtoets vanaf 2018 – vernieuwd en op maat

21 Column

22 Media

24 Onderwijs is werelds

26 Werelds onderwijs

27 Media

31 Ontwikkeling: Wat maakt ons onderwijs uniek?
Zoals wij het doen, is de standaard. Anderen wijken daarvan af. Maar hoe zien die anderen dat? Hoe ziet óns onderwijssysteem eruit in de ogen van buitenlanders? Zijn zij uniek, of wij? Waarin verschilt ons onderwijssysteem het meest van andere systemen?

25 TIB tips

36 Van de werkvloer

37 Praktijk: Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

41 Wet & regelgeving 2017

42 Achtergrond: Taalgerichte didactiek: van belang voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen?

45 Dit mag je niet missen