TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 7 (mei 2017) nr. 3

04 Nieuws gemist

06 Praktijk: Ouders en passend onderwijs
‘Wat is het goede voor een leerling en doen we het goed?’. Als lid van de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs heeft José Wichers-Bots ervaren dat er grote verschillen van inzicht tussen school en ouders kunnen ontstaan over wat ‘het goede’ is.

11 Checklist 1

12 Interview: “Scholen moeten helder zijn over wat ze wel en niet kunnen aanbieden”
Meningsverschillen tussen ouders en school bij de aanmelding van hun kind of bij toewijzing van extra ondersteuning kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Geschillen Commissie Passend Onderwijs. Daarnaast is er recht op bezwaar en beroep op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. “Maar net als in de zorg geldt dat ‘voorkomen’ meestal beter is”, stelt Verus-advocaat Janet Ranke.

15 Column

17 IB-innovatief: Nieuwe wet noopt scholen tot aanpassingen privacy

22 Media

24 Onderwijs is werelds

26 Media

29 TIB tips

31 Wet & regelgeving 2017

32 Ontwikkelingen: Onweerstaanbare vragen als krachtige interventie

35 Checklist 2

36 Praktijk: Co-Teaching is dé trend in Vlaanderen
Passend Onderwijs heet in Vlaanderen het ‘M-decreet’. Het kent een groeispurt en leidt tot grootschalige inzet van Co-Teachers. In dit artikel geven we inzicht in een onderwijsverandering die haar weerga niet kent.

39 Van de werkvloer

41 Achtergrond: Wanner doe je goed met je onderwijs?

44 Dit mag je niet missen

46 WIB-programma