TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 7 (januari 2017) nr. 1

04 Nieuws gemist

06 Op weg naar een toekomst met kansen
Nederland telt jaarlijks veel leerplichtige leerlingen die langdurig thuiszitten. Vroegtijdige signalering, een goede verzuimregistratie en het adequaat oppakken van (dreigend) thuiszitten zijn noodzakelijke voorwaarden om schooluitval te voorkomen.

11 Checklist 1

12 “Als je verzuim serieus neemt, ben je vooral preventief bezig”
“Het vroegtijdig signaleren van een patroon is van belang. Je moet bedenken dat het om jonge kinderen gaat, dus snel contact leggen met het thuisfront bij afwezigheid is een must. Ook omdat je weet, dat verzuim van kwaad tot erger kan leiden.”

15 Column

16 TIB Tips

17 IB-innovatief: Loose Parts prikkelen nieuwsgierigheid en creativiteit

20 Media

22 Onderwijs is werelds

25 Media

28 Van de werkvloer

29 Het gebruik van instrumenten in de praktijk van de IB’er
Wat heeft het voor nut instrumenten, hulpmiddelen, vragenlijsten, checklists, kijkwijzers en observatieschema’s in te zetten binnen je praktijk als IB’er? Hoe kun je verantwoorde keuzes maken en hoe die keuzes verantwoorden?

32 Wet & regelgeving 2017

33 Praktijk: Studiereis Finland

36 Checklist 2

37 Achtergrond: Een andere blik op wandelgangen

41 Dit mag je niet missen