TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 6 (november 2016) nr. 5

06 Teamontwikkeling met het ‘Team-Ankerportret’
Bijna elke school organiseert professionaliseringsdagen en leuke teamuitjes, maar zelden staan onderhoudswerkzaamheden over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van goed samenwerken en goed lesgeven van het team zelf op de agenda.

12 “Er zijn meer kwalificaties voor goed onderwijs dan alleen die van effectiviteit”
“Veel ouders, leerlingen, maar zeker ook onderwijsprofessionals voor de laatste jaren steeds meer behoefte aan een bredere opvatting van wat ‘goed onderwijs’ omvat”, stelt onderwijskundige en hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming, Cok Bakker.

35 Communicatie in de onderwijspraktijk
Technische onderdelen van taal krijgen op school voldoende tijd en ruimte. Taalaspecten die binnen samenwerken tussen professionals, leerlingen en ouders van belang zijn, komen minder aan bod. Toch is juist taal daarbij een cruciaal instrument.

En verder:

04 Nieuws gemist

11 Checklist 1

15 Column

17 IB-innovatief: Disharmonisch intelligentieprofiel 2

21 Wet & regelgeving 2016

22 Van de werkvloer

23 Fotoverslag 5 jaar WIB

27 Checklist 2

28 Media

31 Ontwikkeling; De rol van de IB’er

39 TIB Tips

41 Digitaal

42 Achtergrond: Hoogsensitiviteit: hype of kans?

45 Dit mag je niet missen