TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 6 (mei 2016) nr. 3

04 Nieuws gemist

06 Perspectief van leerkrachten op lesgeven aan nieuwkomers
Naar aanleiding van de forse toename van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen is onderzoek gedaan onder leerkrachten, schoolleiders en IB’ers naar wat het betekent om deze kinderen les te geven. Een probleem of een uitdaging voor de school?

11 Checklist 1

12 “Onderwijs aan nieuwkomers is de ultieme vorm van passend onderwijs”
“Het blijkt uit onze observaties en die van de inspectie dat wanneer er in de regio goed nagedacht is over een beleid, dat je dit terugziet in de kwaliteit van het onderwijs”, ervaart Marieke Postma als landelijk PA-adviseur bij LOWAN.

15 Column

17 IB-innovatief: Disharmonisch intelligentieprofiel 1

21 Wet- en Regelgeving 2016

22 Media

29 Dialooginstrument Handelinggericht Werken
Om een volgende stap te kunnen maken in Handelinggericht Werken is het ‘dialooginstrument HGW’ ontwikkeld. Hiermee faciliteer je een professionele en interactieve dialoog over onderwijsbehoeften, het afstemmen op deze behoeften en het versterken van de eigen regie door leerkrachten.

32 Nieuwe TIBtool

33 Checklist 2

35 Zo’n tandem, is dat iets voor ons?

39 TIB Tips

40 Van de werkvloer

41 Digitaal

42 Samen leren samenwerken!

45 Dit mag je niet missen