TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 6 (maart 2016) nr. 2

04 Nieuws gemist

05 De IB’er heeft de regie
Zeker voor leerlingen die special aandacht nodig hebben, is samenwerken tussen school en omgeving noodzakelijk. Als IB’er heb je een belangrijke taak om dat samenwerken te regisseren en te begeleiden.

11 Checklist 1

12 “Goed samenwerken is een vak!”
“Samenwerken is bepaald niet aangeboren”, weet lector Jacqueline van Swet uit lange ervaring. “Alles gaat beter als alle betrokkenen in zo’n proces in elkaar investeren en de ander en zichzelf vertrouwen. En ja, dat kun je gelukkig leren.”

15 Column

17 Het verhaal achter de foto

20 TIBtools

21 Wet- en Regelgeving

24 Checklist 2

25 Onderwijs aan nieuwkomers

28 Media

31 Digitale schandpaal
Geregeld komt het voor dat leerkrachten aan de ‘digitale schandpaal’ worden genageld op sociale media. Onderwerpen van de berichten zijn vaan onbekwaamheid en uiterlijk. Er kan daarbij flink worden gescholden. Zowel leerlingen als ouders kunnen leerkrachten intimideren met haatberichten.

35 TIB Tips

36 Van de werkvloer

37 Digitaal

38 Leerkrachtengedrag verandert door gebruik van ‘klimaatschaal’

41 Dit mag je niet missen