TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 5 (november 2015) nr. 5

04 Nieuws gemist

06 Governance en intern begeleiden
In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is het van invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de ‘IB’er?

11 Checklist 1

12 “Governance moet je in alle lagen van de organisatie ervaren”
“In plaats van besturen is governance in mijn optiek eerder ‘bestieren’. Dus veel meer een gedragskwestie dan een formele regeling”, stelt Theo van Rijzewijk.

15 Column

17 Digitale leerschool

22 Media

23 School aan Zet

26 Index voor inclusie
De ‘Index voor Inclusie’ biedt IB’ers mogelijkheden om met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en samen te experimenteren met innovatie

27 Media

28 Checklist 2

32 Fotospread WIB

34 TIBtools

35 De IB’er en de ZOCO in verbinding

38 TIB Tips

39 Wet- en Regelgeving

40 Van de werkvloer

41 Digitaal

42 Passende competenties voor passend onderwijs!

45 Dit mag je niet missen