TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (september 2021) nr. 4

Thema: Integratie regulier en speciaal onderwijs

06 Samen naar school: Hoe realiseer je inclusie op school?
Thema
De Samen naar School klassen zijn bezig aan een opmars. Het concept spreekt aan en wordt! in steeds meer scholen in Neder land omarmd. Wat is een Samen naar School klas en wat is de rol van IB’er bij het realiseren van inclusie?

12 “Onze leerlingen voelen zich hier geen uitzondering”
Interview
Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen slechthorende leerlingen volgens er praktijkonderwijs of vmbo. ”Zij horen erbij!” Zorgcoordinator Kathleen van der Loop en directeur Erik Schraven vertellen over hun route richting inclusief onderwijs.

17  Polarisatie: de kracht van het verschil
IB Innovatief
Door het coronavirus is onrust! ook binnen school merkbaar. Zo is! het wij-zij denken toegenomen en raken leerlingen vaker met elkaar in discussie op een manier waarbij het respect voor andermans mening verloren gaat. Dit is niet goed voor het onderlinge contact en de sfeer in de klas.

30  Investeer in de leerkracht voor een duurzame verbetering in onderwijskwaliteit
Ontwikkeling
Er worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO. Dit gaat gepaard met toenemende twijfels of het extra beschikbare geld wel op de juiste wijze wordt ingezet

34 Werken aan een schoolbrede lezende generatie de IB’er doet ertoe!
Praktijk

Vandaag de dag valt er veel te lezen over de dalende leesresultaten op basisscholen. Welke rol kan jij als IB’er spelen bij het verbeteren van het leesonderwijs en hoe pak je dat aan?

39 Opbrengstgericht coachen: zo ondersteun je je collega’s
Achtergrond
Opbrengstgericht coachen helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Dat betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Rubrieken

04 Nieuws gemist
11 Checklist
15 Column
20 Media
22 Infographic
27 TIB tips
33 Van de werkvloer
37 Wet & regelgeving
41 Kennisrotonde
42 Verwacht