TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (mei 2021) nr. 3

06 Thema professionele ruimte: Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte
IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Hoe komt dat? Wat kan helpen om je professionele ruimte te nemen?

12 Interview: “Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken”
“Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van alledag”, stelt professor Geert Kelchtermans.

17 IB-innovatief: Onderwijs inclusief IB?
De natuurlijke neiging van scholen om meer passend onderwijs te realiseren is dat door aanpassingen binnen de bestaande jaarklassenstructuur te doen. Waarom organiseren we het onderwijs nog steeds rondom het gemiddelde kind in de jaarklas?

28 Ontwikkeling: Intern begeleiders kunnen het verschil maken!
In Nederland wordt ongeveer 30% van de licht verstandelijke beperkingen (LVB) niet tijdig door professionals én hun omgeving gesignaleerd. Het is belangrijk om tijdig passende ondersteuning aan te bieden, om eventuele negatieve gevolgen te beperken.

33 Praktijk: Proberen lukt altijd
Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo.. Klaar! Zucht…

38 Achtergrond: Uitglijden in je denken: het gebeurt!
Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Rubrieken

04 Nieuws gemist
11 Checklist
16 IB’er van het jaar
20 Media
22 Infographic
27 Column
32 Wet & regelgeving
36 Van de werkvloer
37 TIB tips
41 Kennisrotonde
42 Verwacht