TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (maart 2021) nr. 2

10 Thema kansen (on)gelijkheid: een extra stap voor gelijke kansen
Al voordat kinderen naar de basisschool gaan, verschillen zij onderling in reken- en taalvaardigheden. Deze verschillen kunnen lang doorwerken en negatieve gevolgen hebben voor hun latere kansen op de arbeidsmarkt. Zet een extra stap!

14 Interview: “We moeten meer oog en zeker meer hart voor onze kinderen hebben”
“Al ruim een decennium sta ik geregeld voor de klas. Dan zeggen leerlingen weleens: ‘U bent eigenlijk geen echte Nederlander’. Waarom dan niet? Wie of wat bepaalt dat je ‘Nederlander’ bent?”, stelt publicist Samira Bouchibti.

26 IB-innovatief: De startklas: samenwerking om onderwijs met
Een startklas is bedoeld voor 4-jarige kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs en zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om – na 1 jaar – door te stromen naar een reguliere basisschool.

30 Ontwikkeling: Mondelinge taalontwikkelingsachterstand signaleren
De eerste zeven jaar zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een goede mondelinge taalvaardigheid. Wanneer deze basis niet goed tot stand komt, is de achterstand vrijwel niet meer in te halen.

34 Praktijk: Passend onderwijs: ‘Verantwoord’ verder!
In deze bijdrage schenken we specifiek aandacht aan het programma van eisen en de mogelijke werkzaamheden van de IB’er, die voortvloeien uit de recente beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van minister Slob.

38 Achtergrond: Grip op het behalen van schooleigen doelen
Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen.

Rubrieken

04 IB’er van het jaar
08 Nieuws gemist
17 Column
18 Checklist
19 Media
22 Infographic
29 Wet & regelgeving 2021
33 Van de werkvloer
37 TIB tips
41 Kennisrotonde
42 Verwacht