TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 10 (september 2020) nr. 4

06 Praktijk: bouwen aan vertrouwen
Hoe kan sociale ongelijkheid in het onderwijs worden tegengegaan? In gesprekken met leerkrachten, co-teachers, IB’ers, directeuren, leerlingen en hun ouders valt op dat het vooral gaat over het belang van een (pedagogische) benadering die zich richt op het in verbinding zijn met de ander’, ‘vertrouwen’ en betrouwbaar zijn’. Meer dan ooit wordt nu een beroep gedaan op een goede samenwerking.

12 Interview “Vertrouwen begint bij bewustwording en bij willen begrijpen”
“Leerlingen moeten de zekerheid krijgen dat ze zichzelf mogen zijn, ook al passen ze niet precies in een hokje. En onderwijsmensen moeten accepteren wat ze zien, ook al willen ze misschien liever iets anders zien. Dan praat je over empathie, een groot hart, een ruime blik en vooral over nieuwsgierig zijn naar hoe iemand is en denkt”, stelt onderzoeker Danae Bodewes.

29 Ontwikkeling: schoolvideointeractiebegeleiding in teamverband
Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB’ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken.

En verder.. 

04 Nieuws gemist
11 Checklist
15 Column
17 IB-innovatief: Door-zien en Trefzeker Handelen
20 Media
22 Onderwijs is werelds
27 TIB tips
33 Van de werkvloer
34 Praktijk: samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
37 Wet & regelgeving 2020
38 Kennisrotonde
39 Achtergrond: Passend onderwijs. Hoe nu verder?
42 Verwacht