TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (februari 2021) nr. 1

08/12 Thema samenwerking: samenwerking zorg en onderwijs
Beleidsmedewerkers jeugd en jeugd hulpverleners geven aan dat de jeugdhulpverlening de laatste jaren ingrijpend is veranderd. Centraal staat de verschuiving van multidisciplinair naar interprofessioneel samenwerken. ALs lB’er ben je voor hen de intermediair tussen onderwijs en de (gespecialiseerde) jeugdhuIpverIening.

16 IB-innovatief: de straat uit de school in
Uit het nieuws blijkt vrijwei dagelijks dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler worden onder jongeren. En het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

30 Ontwikkeling: de professionele dialoog op zoek naar ‘het goede’
Een dialoog is idealiter een gesprek waarbij het échte luisteren centraal staat. Een professionele dialoog vraagt om het kunnen parkeren van onze eigen overtuigingen, verklaringen of oplossingen.

34 Praktijk: talentgedreven werken in het onderwijs
Talent betreft niet de activiteiten waar je in uitblinkt. Talent is waar je blij van wordt. waar je energie van krijgt, wat vanzelf gaat en waar je intens van kan genieten.

39 Achtergrond: naar een lerende cultuur in je lerarenteam
Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijs- ontwikkeling en leercultuur in je team. En het geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Rubrieken:
04 IB’er van het jaar
06 Nieuws gemist
15 Checklist
19 Column
20 Media
22 Onderwijs is werelds
27 TIB tips
28 IB-dag
33 Wet & regelgeving 2021
37 Van de werkvloer
38 Kennisrotonde
42 Verwacht