TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 10 (mei 2020) nr. 3

10 Praktijk: onderwijs en zorg als een eenheid bekeken
We kunnen concluderen dat onderwijs en jeugdhulp met elkaar moeten samenwerken, terwijl ze elkaars taal niet spreken, veel afspraken alleen op lokaal niveau van toepassing zijn en er stress is over de beschikbaarheid van middelen. Op lokaal niveau zijn er gelukkig mooie uitzonderingen.

16 Interview: “passend onderwijs moet echt een stuk beter”
“We moeten constateren dat het zowel met de invoering van de Jeugdwet als het met passend onderwijs helemaal niet goed gaat. Juist kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben worden de dupe” stelt Lisa Westerveld (GroenLinks), het enige ‘ontschotte’ Kamerlid dat zowel onderwijs, jeugdzorg als kinderopvang in haar portefeuille heeft.

34 Ontwikkeling Groepsplanloos werken: meer dan een trucje
Vaak blijkt dat scholen de instrumenten van groepsplanloos werken wel gebruiken, maar te weinig begrip hebben van de zes onderwijskundige uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen. Wijnand Gijzen gaat er nader op in.

En verder
04
IB’er van het jaar
08 Nieuws gemist
15 Checklist
19 Column
21 Media
24 Onderwijs is werelds
28 IB-innovatief: Klaar voor het nieuwe schooljaar?
31 TIB tips
33 Wet & regelgeving 2020
37 Van de werkvloer
38 Praktijk: Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier
41 Kennisrotonde
43 Achtergrond: De kracht van intervisie
46 Verwacht