TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 10 (maart 2020) nr. 2

10 Praktijk: Passend omgaan met uitdagend gedrag door autonomie-ontwikkeling
Binnen het Samenwerkingsverband PO de Meierij is in 2018 het NRO-project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van Good Practices’ gestart. In dit project zijn bruikbare praktijken verzameld van leerkrachten die in staat zijn om uitdagend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

16 Interview: “Scholen zouden meer mogen doen aan levensvaardigheid”
“In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten. Tegelijk behoeven emotionele competenties veel meer nadruk dan ze nu krijgen. Het gaat dan om het herkennen, labelen en reguleren van emoties. Oftewel: maak kinderen niet sociaal competent, maar eerst emotioneel competent.”

34 Ontwikkeling: kantelende scholen
Tussen nu en 10 jaar staat elke school voor een fundamentele afweging: kunnen we verder met het gangbare onderwijsconcept of is een ingrijpende verandering (kanteling) nodig? Zo’n 400 scholen kantelden hun onderwijs al en dat aantal groeit jaarlijks. De IB’er kan een cruciale rol spelen bij de verkenning, invoering en uitwerking van een nieuw onderwijsconcept in school.

En verder:

04 IB’er van het jaar
08 Nieuws gemist
15 Checklist
19 Column
21 Media
24 Onderwijs is werelds
28 IB-innovatief: Welke digitale leermiddelen zet je in? En hoe?
31 TIB tips
33 Wet & regelgeving 2020
37 Van de werkvloer
38 Praktijk: Ken je eigen rode knop
41 Kennisrotonde
43 Achtergrond: Wat jij als IB’er van reken-wiskundeonderwijs moet weten
46 Verwacht