TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2014-01 (januari)

Past de IB’er bij het ondersteuningsprofiel?

Wat voor gevolgen heeft ons schoolondersteuningsprofiel voor mijn werk als IB’er? Moet ik dingen anders doen? Moet ik andere dingen doen? Heb ik nieuwe skills nodig? Krijg ik een andere rol en past die rol me wel?

“We zijn begonnen het woord ‘zorg’ door ‘onderwijs’ te vervangen”

In de regio Zuid-Kennemerland is sinds 1 augustus een samenwerkingsverband PO van start gegaan. Hoe is het gelukt om met zoveel scholen dezelfde kant uit te kijken? TIB sprak erover met directeur Lucas Rurup.

Leren van lastig gedrag

Soms uitgeblust, soms schreeuwend en soms zelfs met tranen in de ogen verzuchten leraren: “Wat moet ik toch met dit kind?”. Hoe kun je als IB’er deze leraar helpen? In de praktijk blijkt dat een preventieve aanpak het beste werkt.