TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2013-05 (november)

Transitie jeugdzorg en passend onderwijs

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de ‘Stelselwijziging Jeugd’, die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet? Wat is de link naar Passend onderwijs? Enerzijds gaat het erom wat bestuurders in het overleg met gemeenten afspreken en anderzijds wat belangrijk is voor de IB’er in het organiseren van de ondersteuning op school.

“IB’ers moeten goed samenwerken in het samenwerkingsverband”

Meer en meer krijgt het onderwijs allerlei maatschappelijke vraagstukken op zijn bordje. Moet de school alles aanpakken en kunnen oplossen? En welke rol ligt er voor de IB’er? Expert Dolf van Veen geeft antwoorden.

Hoe word ik een professionele leergemeenschap?

Elke werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken?